Çevrimiçi Yaz Kampı 2021

Genel Bakış

SPI Yaz Kampı, 7 ila 18 yaş arasındaki mülteci çocuklara ve gençlere sunulan temel aktivite programlarından biridir. Program, her yıl haziran ayının sonunda başlayıp eylül ayının başına kadar devam eden süreyi kapsamaktadır. Yaz kampının amacı, programa katılacak öğrencilerin birbirleriyle ve gönüllülerle etkileşime girebilecekleri eğlenceli ve eğitici etkinliklerle dolu unutulmaz deneyimler edinmelerini sağlamaktır. Böylelikle katılımcılar boş zamanlarını daha anlamlı ve yararlı bir şekilde kullanma şansına sahip olacaklardır. Eğlenirken yeni beceriler öğrenmek, yeni arkadaşlıklar edinmek ve bunların hepsini farklı kültürel geçmişlerden gelen gönüllülerle etkileşimlerde bulunularak yapmaları programın temel öncelikleri arasındadır. Çevrimiçi Yaz Kampı faaliyetlerinin uygulanmasında ve öğrencilerle etkileşimde gönüllüler ve stajyerler aktif rol oynar. 

Covid–19 ve Yaz Kampı

Devam eden salgın nedeniyle, tüm eğitimler ve atölyeler ZOOM vb. platformlar aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Koordinasyon amacıyla WhatsApp uygulamasını kullanılacaktır.

Zaman çizelgesi

Tüm etkinlikler 21 Haziran ila 5 Eylül (11 hafta) tarihleri arasında uygulanacaktır. Gönüllü adaylarla mülakatlar mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilecektir. Gönüllülere, gönüllülük eğitimi verildikten sonra çalışmalara başlanacaktır.

 Gönüllü Gereksinimleri

Yerel ve uluslararası gönüllüler, uygulamak istedikleri atölye / etkinlik ile ilgili başvurularını iletebilir ve fikirlerini paylaşabilirler. Adaylar, uygulamak istedikleri etkinlik için gerekli malzemeler konusunda bilgilendirme yapmalıdır. Bu sayede SPI söz konusu malzemeleri satın alıp katılımcı öğrencilere ulaştırabilecektir. Gönüllü adaylarının geliştirdiği fikirlerin esnekliği en az fikrin kendisi kadar önemlidir çünkü her bir fikrin faaliyet gösterilecek bağlama ve salgın duruma uyarlanması gerekmektedir. Bunların yanı sıra gönüllüler, başka bir gönüllüyü etkinlik uygulanmasında destekleyerek hâlihazırda var olan bir faaliyete katılabilirler. 

Gönüllüler Türkçe konuşabiliyor olmalıdır.

Tüm gönüllülere Gönüllü & Program Koordinatörleri tarafından tam destek verilecektir.

Çevrimiçi Aktiviteler ve Fikirler

2021 Yaz Kampı çevrimiçi etkinlikler, Gönüllüler & Program koordinatörlerinin gözetiminde, gönüllüler tarafından tasarlanacak, planlanacak ve uygulanacaktır. Gönüllülerin öneri niteliğindeki fikirleriyle katılmalarını canı gönülden desteklenmektedir. Önerilecek faaliyetlerin, topluluğun ihtiyaçları ve istekleri ile uyumlu olmasının yanı sıra topluluğun eğitim desteğine ve hitap edilen grubun yetkinliklerine katkıda bulunmalıdır. Çalışmak istemeniz durumunda, faaliyet / atölye fikriniz aşağıdaki alanlarla alakalı olmalıdır:

 • Eğitim, son bir yıldır uzaktan eğitime katılan çocukları çeşitli konularda desteklemek,
 • Türkçe dil becerilerinin geliştirilmesi,
 • Sanat ve kültür,
 • Eğlence içerikli aktiviteler ve oyunlar,
 • Spor ve bedensel hareketleri içeren aktiviteler,
 • Kişisel gelişim, sosyal-duygusal öğrenme, farkındalık,
 • Yabancı dil gelişimi,
 • Şiddet içermeyen iletişim ve ayrımcılıkla mücadele eğitimi,
 • İnteraktif oyunlar aracılığıyla çocuk ve insan hakları konulu eğitimler,
 • Bilgi ve iletişim teknolojisi becerilerinin geliştirilmesi,
 • Gençler için fiziksel-bilişsel becerilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi (15+ yaş),
 • Çocuklar için kişisel hijyen uygulamaları

Çevrimiçi gönüllülük ve yaz kampları ile ilgili deneyimlerine dayanarak, başvurmadan önce aşağıdaki konulardaki yetkinliklerinizin bilinmesi önemlidir.

 • ZOOM programını kullanma konusunda kendinden emin, uygulamanın sağladığı yarar ve sınırlamaları bilen ve farklı işlevler hakkında daha fazla bilgi edinmeye istekli,
 • çocuklarla çevrimiçi etkileşim konusunda rahat
 • esnek ve içeriği çocukların ihtiyaçlarına göre uyarlamaya hazır, etkileşimli ve dinamik yaklaşımlar seçecek • çeşitli teknik sorunlara yanıt veren ve sabırlı (çocuklar dizüstü bilgisayar değil, çoğunlukla telefon kullanır) • çocuklarla düzenli olarak iletişim kurmaya hazır
 • Aktiviteyi Türkçe veya Arapça yapabiliyor olabilmek.

Fırsatlar

Etkili iletişim, işbirliği ve etkinlik yönetimi becerilerinizi geliştirecek olmakla birlikte proje koordinasyonluğu hakkında bilgi edineceksiniz. Programa kabul edilen gönüllülerin başlıca alacağı destekler; gönüllülük eğitimi, çocuklarla çalışma eğitimi, ZOOM kullanma, çocuk hakları eğitimi ve benzeri alanlarda gönüllüler yetkinliklerini geliştirme şansına sahip olacaktır. Ayrıca gönüllülük süreci boyunca gönüllülere tam süpervizörlük desteği alacaklardır. Bunlara ek olarak, SPI’nın uluslararası ve yerel gönüllü ağlarına katılma şansını elde edeceklerdir. Yaz Kampı etkinliklerini başarıyla uygulayan veya destekleyen tüm gönüllüler, gönüllü taahhütlerini onaylayan bir referans mektubu da alacaklardır.

Başvuru

2021 Online Yaz Kampına katılmak istiyorsanız, katılım 2 şekilde gerçekleşecektir:

 Atölye Gönüllülüğü

Çevrimiçi atölyenizi / etkinliğinizi önerin ve uygulayın.

Topluluğumuzla paylaşmak istedikleri belirli bir bilgi, beceri ve ya uzmanlığa sahip kişilere önerilir.

Gönüllülerden beklenilenler:

 • Atölye fikrinizi önerin, kuruma danışın, bunu topluluk bağlamına uyarlayın (gerekirse) ve uygulayın,
 • Önerilen zamana bağlı kalın (örn. Haftada bir, ayda bir, tek sefer, vb.),
 • Planlama ve uygulama aşamalarında atölye detaylarını koordine etmek için düzenli olarak iletişim kurun,
 • Kısa bir faaliyet sonrası raporu doldurun,
 • Diğer gönüllülerle işbirliği yapın,
 • Koordinatör ile ilk gönüllü eğitimine ve düzenli takip toplantılarına katılın,
 • Kurum değerlerimiz doğrultusunda olumlu bir bağ kurun,
 • Türkçe veya Arapça iletişim kurabiliyor olun

Etkinlik Gönüllülüğü (sadece Türkçe konuşanlar için)

Hâlihazırda mevcut olan çevrimiçi etkinliklere katılın ve uygulama sürecinde SPI Ekibini ve gönüllülerini destekleyin (örn. İdari destek, raporlama, video düzenleme, vb.)

Kolaylaştırıcı gözetiminde yeni faaliyetlerin ve aktivitelerin planlanması, koordinasyonu ve uygulanmasına destek olmak isteyenlere önerilir.

Gönüllülerin yapması beklenilenler:

 •       Planlama, koordinasyon, uygulama ve raporlamada konusunda koordinatörü veya diğer gönüllüleri destekleme (faaliyet başına yaklaşık 4 saat)
 •       Gruptaki diğer gönüllülerle işbirliği yapma ve onları destekleme
 •       Koordinatör ile gönüllülük eğitimine ve düzenli takip toplantılarına katılmak (haziran ayında)
 •       Yetenek geliştirme eğitimlerine katılmak
 •       Kurumsal değerlere uygun olumlu bir ortam teşvik edin
 •       Türkçe iletişim kurabilme

Kısa listeye giren adaylar kısa bir görüntülü mülakata davet edileceklerdir.