Updates

Zeytin Ağacı Derneği 

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Zeytin Ağacı Derneği Yönetim Kurulu’nun 19.02.2021 tarihli, 117 no’lu kararına istinaden,Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 20.03.2021 tarihinde Cumartesi günü saat 13.00’te dernek merkezinin bulunduğu, Mevlanakapı mahallesi Karabaş Bostanı Cad. No:4 Fatih/İstanbul adresinde yapılacaktır. 

Birinci toplantıda , toplantı yeter sayısına ulaşılamaması durumunda ikinci toplantı 27.03.2021 tarihinde dernek merkezinde saat 13.00’te aşağıdaki gündem ile toplanacaktır:

1) Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2) Divan heyetinin seçimi ve divan kuruluna toplantı tutanaklarını imza yetkisinin verilmesi
3) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması
4) Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
5) Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
6) Dilekler ve Kapanış

“Zeytin Ağacı Derneği Yönetim Kurulu”
Tarih : 01.03.2021

Small Projects Istanbul 

Ordinary General Assembly Meeting

Based on the decision of the Board of Directors of the Small Projects Istanbul , dated 19.02.2021 and numbered 117,The ordinary general assembly meeting of our association will take place on Saturday, 20.03.2021, at 13:00, on Saturday, at the headquarters of the association, Mevlanakapı mah. Karabaş Bostanı Cad. No: 4 Fatih / İstanbul. 

In the first meeting, if the meeting quorum cannot be reached, the second meeting will be held on 27.03.2021 at 13:00 with the following agenda:

1) Examination, opening and a moment of silence
2) Election of the council committee and authorization of the council to sign the meeting minutes
3) Reading the reports of the Board of Directors and Supervisory Board
4) Election of the principal and alternate members of the Board of Directors
5) Selection of the principal and alternate members of the Supervisory Board
6) Wishes and Closing

“Board of Directors of Small Projects Istanbul”
Date 01.03.2021